نولتی (حاصل ارتباط فکر ایران و ایتالیا)

تلفن سفارشات

0 -021

محلول ضد عفونی کننده سریع دست

ضد عفونی کننده فوری برای :

انواع سطوح

پاکسازی و ضدعفونی سطوح در قسمت های  مختلف بیمارستان و به ویژه اتاق بیماران برای کاهش عفونت های بیمارستانی امری لازم و ضروری است . مطالعات فراوانی نشان داده است که ویروس ها و باکتری ها و آلودگی های بیمارستانی سطوح متخلخل و غیر متخلخل را آلوده میکنند. ای سطوح آلوده به عنوان منبعی برای انتقال میکروارگانیسم های بیماری زا ٬ ب طور مستقیم از طریق تماس بیمار با محیط و یا به طور غیر مستقیم از طریق آلوده سازی دست کادر درمانی و دستکش آنها عمل می‌کند .

روش مصرف :

محلول ضد عفونی کننده سطوح را در ظرف های اسپری افشان و ظرف های متحرک پاششی ریخته و پس از نظافت کلی سطوح و اطمینان کامل از خشک بودن محل مورد نیاز محلول را اسپری کرده و به مدت ۳۰ الی ۶۰ ثانیه از تماس با محیط آغشته به محلول خوداری نموده تا فرآیند ضد عفونی به طور کامل انجام بپذیرد .

موارد مصرف :

ضدعفونی و پاکسازی کف ٬ دیوارها٬ میز٬ تخت ها٬ انکوباتور نوزادان و ….. قابلا استفاده در کلیه بخش های بیمارستانی نظیر بخش های حساس شامل اتاق عمل ٬ اتاق ایزوله ٬ CCU,ICU,NICU ٬ بخش های سوانح سوختگی ٬ کیلینک ها و دندانپزشکی ها و دامپزشکی ها ٬بانک ها و امکان ورزشی

مزایا استفاده :

 • زمان اثر کوتاه
 • سریع الاثر
 • پایداری اثر ضد عفونی کنندگی به واسطه وجود ترکیبات اتانولی
 • اثر همزمان ضدعفونی کننده و پاک کنندگی
 • کاملا ایمنی و غیر سمی
 • بدون رنگ و بدون بو
 • بدون ایجاد چسبندگی روی سطوح

طیف اثر :

 • انواع باکتری ها مانند : Acinetobacter baumannii _ E.coli _ Staphylococcus aureus_ Paseudomonas aeruginosa _ Mycobacterium tubrclosis
 • قارچ ها و مخمرها مانند : A.niger _ C.Albicans.
 • ویروس ها مانند : (Ebola,HIV,HCV,HBV,H1N1,COVID_19)

تاییدیه ‌ها :

 • دارای استاندارد های معتبر اروپایی مانند : ISO 14001 _ISO 9001 _ISO HACCP
 • تایید شده توسط وزارت بهداشت ٬ درمان و آموزش پزشکی
 • دارای تاییده از دانشگاه علوم پزشکی البرز
 • دارای پروانه ساخت و کدفرآورده از سازمان غذا و دارو

هشدارها :

 • در صورت بروز علائم حساسیت پوستی به پزشک مراجعه گردد.
 • از حرارت و آتش دور نگه دارید.
 • از تماس با چشم و بلعیدن خودداری نموده و در صورت بلع اتفاقی به پزشک مراجعه شود.
 • از دسترس اطفال دور نگهدارید.

حجم بسته بندی :

 • 500 میلی لیتر
 • 1000 میلی لیتر
 • 5000 میلی لیتر

ترکیبات :

 • اتانول ۷۰%
 • ایزوپروپیل
 • بنزالکونیوم کلراید
 • کلرهگزیدین دی گلوکونات
 • بلریانت بلو
 • آب دیونیزه